O projektu | Byty České Budějovice

REZIDENCE U KAPLIČKY

Novostavba obytného domu je navržena do nároží vzniklém po demolici několika původních domů stojících na nároží ulic Husova a Sukova v Českých Budějovicích. Dominantní část obytného komplexu tvoří nároží ulic Husova a Sukova kde se potkávají dvě odlišně tvarovaná křídla sekcí A (dominantní oblé nároží, které pomocí ustupujících pater graduje směrem k vrcholu symbolizující louč či pochodeň, která se pohledově uplatňuje v exponované ose od centra města směrem k lokalitě „ Čtyři Dvory předměstí “) s jednoduše funkčně tvarovanou hmotou sekce B kopírující směr původní zástavby.

V úrovni přízemí jsou jak pod nárožím, tak pod hlavním uličním křídlem navrženy obchodní prostory.

Hlavní pohledové nároží je orientováno na východ a jih, vnitroblok na jih, východ a západ. Sekce A a B tvoří hlavní nároží ulic Husova / Sukova a respektují jejich stávající tvar, sekce C je umístěna kolmo na ulici Sukova podél ulice Lipová a rytmicky tak navazuje na stávající zástavbu bytových domů. Jednotlivé sekce jsou uspořádány do tvaru písmeno „O“ a vytvářejí polouzavřený vnitroblok doplněný vzrostlou a nízkou zelení.

Vjezd do objektu je navržen z ulice Sukova, vstupy do jednotlivých sekcí bytového domu jsou navrženy z ulic Sukova (sekce A), Husova (sekce B) a Lipová (sekce C)

Jedná se o významné a viditelné místo při jedné z hlavních městských radiál. Vznikne zde 100 nadstandardně řešených moderních bytů, které svou polohou nabízí ideální místo v blízkosti centra města, odpočinkové zóny parku Stromovka a kompletní občanské vybavenosti ,jako jsou restaurace, školy, školky, obchodní a zdravotní centra, pošta, sportoviště,kino a další.

Velikost bytů a dispozice: 1+kk – 4kk , 37-91m2 + terasy, balkony: 4 -120 m2

Obytný komplex poskytne dostatek parkovacích stání.

Krytá parkovací stání celkem: 115

Garážová parkovací stání: 4

Venkovní parkovací stání: 25

Téměř každý byt (až na malé byty orientované do Husovy třídy) mají balkon nebo lodžii. Vybrané byty mají terasy.

Prostor dvora je určen k parkování 25 automobilů jednotlivých majitelů bytů a nájemců obchodních jednotek, dále prostory s nízkou a vysokou zelení. Na úrovni přízemí jsou v návaznosti na vchod do domu navrženy kolárny a kotelny. Sklípky (komory) pro jednotlivé byty jsou navrženy v příslušném počtu na jednotlivých patrech nebo v objektu C.